Brass Band

A Trun sut igl ischi

Kategorie: Brass Band | Kategorie: Gesang
Unterbegriff: Rumantsch

Titel: A Trun sut igl ischi  (In Trun under the maple)
Komponist: Heim, Ignaz
Arrangeur: Tuor, Corsin
Besetzung: Brass Band & Mixed Choir

Notenbeispiel (PDF)
Hörbeispiel
Noten bestellen bei lucerne music edition 

X