Brass Band

Benedictus Gesang

Kategorie: Brass Band | Gesang BB
Unterbegriff: Advent & Weihnachten

Titel: Benedictus
Komponist: Kempter, Karl
Arrangeur: Tuor, Corsin
Besetzung: Brass Band & Children Choir

Noten bestellen bei lucerne music edition

Hörbeispiel (MP3)
CD Nadal (BML) bestellen bei lucerne music edition

X