Brass Band

Dällebach Kari (Highlights from the Musical)

Kategorie: Brass Band | Kategorie: Gesang | Kategorie: Unterhaltung

Titel: Dällebach Kari (Highlights from the Musical)
Komponist: Schneider, Moritz & Hoffmann, Robin
Arrangeur: Tuor, Corsin
Besetzung: Brass Band (Vocal Solo)

Notenbeispiel (PDF)
Hörbeispiel 1 (MP3)
Hörbeispiel 2 (MP3)
Hörbeispiel 3 MP3)
Hörbeispiel 4 (MP3)
Noten bestellen bei lucerne music edition
CD Swissness bestellen bei lucerne music edition

X