Brass Band

Fanfara rumantscha (incl. Male Choir)

Kategorie: Brass Band | Kategorie: Gesang
Unterbegriff: Rumantsch

Titel: Fanfara rumantscha
Komponist: Heim, Ignaz
Arrangeur: Tuor, Corsin
Besetzung: Brass Band & Male Choir

Notenbeispiel (PDF)
Hörbeispiel (MP3)
Noten bestellen bei lucerne music edition

CD Perlas rumantschas II bestellen bei lucerne music edition

X