Brass Band

La sera (The Evening)

Kategorie: Brass Band | Gesang BB
Unterbegriff: Rumantsch

Titel: La sera (The Evening)
Komponist: Casanova, Gion Andrea
Arrangeur: Drechsler, Wolfgang / Tuor, Corsin
Besetzung: Brass Band & Male Choir

Noten bestellen bei lucerne music edition

Hörbeispiel (MP3)
CD Perlas rumantschas II bestellen bei lucerne music edition

X