Brass Band

Petit Papa Noël

Kategorie: Advent & Weihnachten | Kategorie: Brass Band | Kategorie: Solos
Unterbegriff: Advent & Weihnachten | Unterbegriff: Solos-Duette-Trios

Titel: Petit Papa Noël
Komponist: Martinet, Henri
Arrangeur: Tuor, Corsin
Besetzung: Brass Band (Solo Bb Flugel Horn)

Notenbeispiel (PDF)
Hörbeispiel (MP3)
Noten bestellen bei lucerne music edition

CD Winter Light bestellen

X