Brass Band

Salidada (Choir)

Kategorie: Brass Band | Gesang BB
Unterbegriff: Rumantsch

Titel: Salidada
Komponist: Casanova, Gion Andrea
Arrangeur: Tuor, Corsin
Besetzung: Brass Band & Male Choir

Noten bestellen bei lucerne music edition

Hörbeispiel (MP3)
CD Perlas rumantschas bestellen bei lucerne music edition

X