Brass Band

Trun 2010

Kategorie: Brass Band | Kategorie: Gesang | Kategorie: Märsche
Unterbegriff: Rumantsch

Titel: Trun 2010
Komponist: Tuor Corsin
Text: Tuor, Alfons
Besetzung: Brass Band & Male Choir

Notenbeispiel (PDF)
Hörbeispiel (MP3)
Noten bestellen bei lucerne music edition
CD Perlas rumantschas II bestellen bei lucerne music edition

X